Naše největší vítězství netkví v tom nikdy neupadnout,
ale vždy se znovu postavit.