ODVAHA je připustit, že se bojíš, a čelit zpříma tomuto strachu. Je to být dost silný na to požádat o pomoc a dost pokorný na to ji přijmout.

ODVAHA je stát si za tím, v co věříš, aniž by ses strachoval o to, co řeknou ostatní. Je to následovat své vlastní srdce, žít svůj vlastní život, a nebrat pro sebe nic než jen to nejlepší.

ODVAHA je smělost udělat první krok, velký skok či něco změnit. Je to pokus udělat něco, co ještě nikdo dříve neudělal a všichni to považovali za nemožné.

ODVAHA je čelit zklamání svým srdcem a na porážku se nedívat jako na konec, nýbrž nový začátek. Je to víra v to, že vše se nakonec v dobré obratí, i když to jde zrovna zle.

ODVAHA je být zodpovědný za své vlastní činy a připustit své chyby bez obviňování ostatních. Je to nezáviset na ostatních při vytváření vlastního úspěchu, ale na svých zkušenostech a vlastním úsilí.

ODVAHA je odmítnutí vzdát se i když jsi ohrožován nemožností. Je to vybrat si cíl, pevně se k němu přimknout a nalézt řešení na problémy.

ODVAHA je myslet velkoryse, mířit vysoko a střílet daleko. Je to zvolit si sen a udělat cokoli, všechno riskovat a nenechat se ničím zastavit, až dokud se to nestane skutečností.

Caroline Kent