Vážený studente,
předkládáme Ti dotazník marketingového výzkumu, který si klade za cíl zjistit Tvé názory na studentské agentury. Tvé odpovědi jsou pro náš výzkum neobyčejně cenné, umožní nám co nejlépe uspokojit Tvé potřeby.
   V tomto dotazníku Ti předkládáme několik otázek a Tvým úkolem je na ně odpovědět. Některé otázky jsou uzavřené s variantami odpovědí a my Tě prosíme, aby jsi zaškrtl tu, která nejlépe vystih
uje Tvůj názor nebo situaci. U ostatních otázek Tě prosíme o zformulování odpovědi a její vepsání do příslušného pole.
   Vyplnění dotazníku je anonymní. Předem děkujeme za spolupráci.1. Jsi student(ka)?
ano
ne

2. Jakou školu studuješ?
střední
vyšší odborná
vysoká
jiná možnost - uveď:

3. Jak reaguješ při zmínce o studentské agentuře?
           

4. Pokud by jsi měl jmenovat, na které studentské agentury si vzpomeneš?

5. Jak často využíváš jejich služeb?
nikdy 1x za rok 2-3x za rok častěji  

6. Který typ služeb Tě zajímá?
personální (zprostředkování stálého pracovního poměru)
brigády
pracovní pobyty v zahraničí
studijní pobyty v zahraničí
poradenství
jiné - uveď:

7. Nyní bychom se rádi zeptali, co Tě napadne, když se řekne studenstká agentura?

8. Jak by jsi zareagoval na místě dámy na obrázku?
        

9. Který z názorů na studentské agentury je Ti nejbližší?
jsou velice užitečné

občas
se hodí

obešel bych se bez nich jsou mi jen
na obtíž
 

10. Stává se Ti, že nemůžeš nalézt agenturu, jež by ideálně vyhovovala Tvým potřebám?
neustále

často

občas vůbec  

11. Který typ služeb u studentských agentur postrádáš?

12. Dále by nás zajímalo, v čem vidíš největší slabinu studentských agentur?
vysoké ceny služeb
špatná kvalita služeb
nízká serioznost ze strany agentury
špatný informační servis
neprofesionální kmunikace
nekvalifikovaní zaměstnanci
jiné - uveď:

13. V čem naopak vidíš nejsilnější stránku?
odpovídající ceny služeb
výborná kvalita služeb
vysoká serioznost ze strany agentury
kvalitní informační servis
profesionální kmunikace
kvalifikovaní zaměstnanci
jiné - uveď:

14. Kdyby jsi se stal ředitelem(kou) studenstké agentury, co bys udělal(a) jako první?

15. Pokus se zamyslet nad jednotlivými studentskými agenturami a vytvořit pořadí preferencí
      (1 dostane nejvíce preferovaná, 7 nejméně preferovaná).
. Student Agency
. GTS
. Alfa-agency
. AZ Servis
. Index plus
. Sodat
. Start CZ

16. Abychom mohli údaje vyhodnotit, potřebujeme vědět, do které věkové skupiny patříš?
15 a méně
16 - 18
19 - 21
22 -25
26 a více

17. Dále nás zajímá, jestli jsi...?
muž
žena

18. Rovněž bychom rádi věděli, zda by jsi se chtěl(a) ještě jednou takovéto akce zúčastnit?
ano
ne
možná


   Velice Ti děkujeme za pomoc a vyplnění dotazníku.
Jestliže chceš cokoli dodat, napiš to, prosím, zde: