Tvoje dvě oblíbená čísla:
 
Dvě osoby opačného pohlaví:
 
Tři osoby (přátelé nebo rodina):
 
Čtyři názvy písní:
 

O této hře musíš vyprávět     lidem.

Osoba, kterou miluješ je     .

Osoba, kterou máš rád(a), ale nikdy s ní nebudeš moci být je     .

Osoba, kterou máš nejraději je     .

Osoba, která tě velmi dobře zná je     .

Osoba, která ti přináší štěstí je     .

Píseň     má souvislost s osobou     .

Titul     je pro osobu     .

Píseň     nejvíce vypovídá o tvém charakteru.

A píseň     vyjadřuje tvůj životní pocit.